Privacy verklaring

Draagmemmie* is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Draagmemmie maakt gebruik van wordpress.com, gmail en Facebook.com en is afhankelijk van hun privacy- en cookiesbeleid. Draagmemmie heeft hier geen invloed op. Op de zaken waar Draagmemmie wel invloed heeft is de privacyverklaring geschreven.

Draagmemmie  verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Draagmemmie kan gebruiken maken van één of meer van deze zaken:
–  Je voor- en achternaam
–  Je adresgegevens
–  Je e-mailadres
– Je telefoonnummer
– Je facebook- adres
– toegezonden foto’s

Er kunnen bijzondere gegevens uitgewisseld worden zoals de geboortedatum van jouw kindje om de dienst optimaal te kunnen uitvoeren. Dit gaat altijd in overleg en na toestemming van de ouder. Deze informatie wordt nergens opgeslagen.
Foto(s) worden toegestuurd door degene die een consult heeft afgenomen. Deze foto’s dienen ter optimalisering van de dienst. Draagmemmie wist deze foto’s direct na beoordeling en verspreid deze foto’s alleen na (mondelinge) toestemming.
Soms worden medische gegevens uitgewisseld om de dienst zo optimaal te kunnen verzorgen. Ook deze gegevens worden nergens opgeslagen en na het eventuele (mail) contact gewist.

Gegevens  van jongeren onder de 18 jaar worden niet verzameld. Jongeren dienen toestemming te hebben van ouders of een voogd bij het bezoeken van de website.
Draagmemmie kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is en wil ouders aanraden om betrokken te blijven bij de online activiteiten van hun kinderen. Op deze wijze kan voorkomen worden dat er gegevens van jongeren wordt verzameld.
Mocht dit onverhoopt toch gebeuren mail dan naar draagmemmie@gmail.com. De informatie zal verwijderd worden.

Alle gegevens worden maximaal een half jaar na het laatste contact bewaard.
Facturen dienen 7 jaar bewaard te worden, daarom is Draagmemmie verplicht deze te bewaren. Dit geldt ook voor de persoons- en adresgegevens die hierop vermeld staan.

Draagmemmie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • De dienst zo optimaal te kunnen leveren
  • Het afhandelen van een betaling
  • Om contact met jou op te nemen om de dienstvoering zo optimaal te laten verlopen (mail, facebook of telefonisch)
  • Om de dienst te evalueren en te optimaliseren

Draagmemmie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Ze zijn nodig om een afspraak te maken en deze na te komen. Om de dienst uit te voeren en te optimaliseren. Uiterlijk 6 maanden na het laatste contact zullen alle gegevens verwijderd worden. Op verzoek kan dit eerder.

Draagmemmie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervoor wordt toestemming gevraagd. Draagmemmie werkt niet samen met bedrijven en zal geen informatie van jou door geven of door verkopen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ten alle tijden heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Draagmemmie. Daarnaast heb je het recht op gegevens overdraagbaarheid. ( Je kunt een verzoek bij Draagmemmie indienen om jouw persoonsgegevens door te sturen naar een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Mail naar draagmemmie@gmail.com voor een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens.
In verband met de privacy bescherming dien je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen bij bovenstaande verzoeken.

Draagmemmie gebruikt geen cookies. De website’s waarvan Draagmemmie gebruik maakt (wordpress.com en Facebook.com) doen dit wel, echter heeft Draagmemmie hier geen invloed op.

Cookies kun je afwijzen door je internetbrowser in te stellen waardoor er geen cookies meer worden opgeslagen. Voor meer informatie kijk op: veilig internetten

Geautomatiseerde besluitvorming

Draagmemmie maakt geen gebruik van computerprogramma’s of -systemen, zonder dat hier de invloed van een mens tussen zit. Er worden geen besluiten genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Contact met Draagmemmie is altijd persoonlijk.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Draagmemmie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met draagmemmie@gmail.com

Draagmemmie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteit persoonsgegevens

 

*Draagmemmie heeft twee webpagina’s; draagmemmie.wordpress.com en draagconsulentedraagmemmie.wordpress.com. Daarnaast is Draagmemmie actief op Facebook. In deze verklaring zal Draagmemmie genoemd worden waarbij op al deze pagina’s gedoeld wordt.